Оцінка кліткової технології вирощування бройлерів з урахуванням нових реалій

Оцінка кліткової технології вирощування бройлерів з урахуванням нових реалій

Про ефективність кліткової технології вирощування бройлерів

Оцінка кліткової технології вирощування бройлерів з урахуванням нових реалій


 

Фісінін В.І., доктор с.-г. наук, професор, академік, директор;

Кавтарашвілі А.Ш., доктор с.-г. наук, професор, головний науковий співробітник;

   Всеросійський науково-дослідницький і технологічний інститут птахівництва (ВНДТІП)

   Птахівництво, як найбільш наукомістка галузь агропромислового комплексу, що найбільш динамічно розвивається, має найбільш сприятливі шанси для внесення в найближче десятиліття вагомого внеску у забезпечення населення планети продуктами харчування. Особлива роль, при цьому, відводиться м'ясному птахівництву. Однак необхідно пам'ятати, що в умовах загострення конкурентної боротьби, подальше нарощування виробництва цієї продукції неможливо без широкого впровадження ресурсозберігаючих технологій та обладнання, які найбільшою мірою дозволяють реалізувати генетичний потенціал продуктивності птиці та забезпечують зниження собівартості м'яса бройлерів.

   На даний час в західних країнах курчат-бройлерів вирощують в основному на глибокій підстилці, там кліткова технологія не отримала широкого розповсюдження. У Росії в період планової економіки до 60% м'яса бройлерів вироблялося в клітках, а інші 40% - на підстилці. Однак в останні роки співвідношення вирівнялося, що в основному зумовлено високим рівнем початкових капіталовкладень в кліткову технологію і, відповідно, відсутністю коштів на заміну старого, морально і фізично зношеного кліткового обладнання на дороге нове. Крім того, в Західній Європі поширена думка, що кліткова технологія вирощування не може задовольнити фізіологічні та поведінкові потреби птиці, а тому неприйнятна з точки зору етики і, пов'язане з цим вимушене дотримання вимог зарубіжних постачальників племінного матеріалу, теж призвело до втрати інтересу до цієї технології.

   Duncan I. (2002) зазначає, що поведінка птахів є найбільш важливим показником добробуту, в той же час не заперечує, що виробничі результати також відображають рівень добробуту. Багато вчених (Tielen M., 2002; Sanotra G. et. al., 2001; Kolacz R. and Bodak E., 2002) також вважають здоров'я і продуктивність основними показниками високого рівня добробуту птиці. На нашу думку, головним свідченням комфортності умов проживання будь-якої тварини - гарне здоров'я, високий рівень збереженості, досягнення генетичного потенціалу продуктивності і хороша конверсія корму. При утриманні м'ясної птиці в клітках, слід говорити про адаптаційні зміни у поведінці, а не про відсутність умов, які відповідають її біології (аналогічним прикладом є зникнення насиджування яєць у курей сучасних яєчних і м'ясних кросів).

   Інші аргументи противників кліткової технології вирощування курчат-бройлерів - грудні і ножні намини, слабкість ніг, і з цієї причини зниження рухової активності птиці, пошкодження крил і ніг в процесі вилову та вилучення птиці з кліток, підвищена реакція страху птиці, непридатність для регіонів з жарким кліматом, високі витрати кормових, трудових і енергетичних ресурсів, висока вартість обладнання, низька ефективність виробництва та ін.

   Наскільки це відповідає дійсності, розглянемо нижче. 

   При вивченні причин виникнення й характеру наминів у бройлерів Hoffman E. и GwinJ. (1957) встановили, що існують лінії і породи птахів, що мало схильні до цього пороку. Аналогічної думки дотримувалися Trys I. та Albert W. (1963), які виявили, що ступінь схильності птахів до наминів окремих ліній коливається від 8 до 30%, залежно від швидкості з якою вони оперяються. Цю думку підтримують Патрик І., Різа-Заде Н. та Макаєв М. (1969), які прийшли до висновку, що намини з'являються у курчат-бройлерів віком 43-45 днів, що повільно оперяються, а більш вираженими вони стають у віці 60-70 днів.

   Польські дослідники (Sosnowka-Czajka E.and Muchacka R., 2005), при порівняльному вивченні впливу кліткової і підлогової технології (при щільності посадки 15 гол/м2 площі в обох варіантах) на поведінку і продуктивність курчат-бройлерів кросу «Росс-308», встановили, що в клітках курчата-бройлери мали достовірно більш високу живу масу (2694,7 г проти 2368,7 г) і кращу конверсію корму (1,78 кг проти 1,82 кг), ніж на глибокій підстилці при однаковій (1,11%) смертності птиці в обох групах. Крім того, рухова активність бройлерів в клітках була вищою, і вони частіше підходили до годівниць (на 95%) і напувалок (на 90%), тоді як птиця на глибокій підстилці більше лежала, і на відпочинок витрачала 75% загального часу проти 64% в клітках. Ознаки слабкості або захворювання ніг відмічені не були. У ранніх роботах Murphy L. And Preston A. (1988) було показано, що курчата-бройлери 39-49-денного віку при вирощуванні на глибокій підстилці на відпочинок витрачають 89% загального часу, тоді як в клітках - всього 43%.

   Сидорова А. (2008), при санітарній оцінці повітряного середовища пташників, приходить до висновку, що мікробна забрудненість (ОМЧ, сальмонела, стафілокок, кишкова паличка) повітря пташників у всі періоди року при клітковому вирощуванні бройлерів, не перевищує допустимих норм, при підлоговому способі - тільки перші 10 днів, а з другої декади до кінця вирощування в усі сезони року за всіма показниками багаторазово перевищує ГДК. Крім того, при підлоговому вирощуванні був вищий рівень вмісту  аміаку і сірководню в повітрі пташника . Умови утримання мали відповідний вплив на продуктивність і життєздатність бройлерів і, відповідно, на економіку виробництва. Європейський показник ефективності, при вирощуванні бройлерів в клітках був на 34 одиниці більший, ніж на глибокій підстилці.

    Деякі автори вважають, що при високій температурі навколишнього середовища при добре організованій вентиляції пташника, кращий відвід тепла від організму конвекційним методом відбувається в клітках, ніж на підлозі. Це пояснюється тим, що в клітках повітря, що рухається з певною швидкістю (зазвичай до 2,5 м / сек) оточує все тіло і ефективніше відводить тепло, тоді як на підлозі птах довше лежить на підстилці, де відвід тепла нижньої поверхні тіла практично не відбувається , до того ж підстилка додатково виділяє біотепло від компонентів, що розкладаються. (Маілян Е., 2007).

    Важливими досягненнями науки і практики останніх років, що сприяють усуненню недоліків та підвищенню ефективності кліткової технології вирощування курчат-бройлерів, є:

– створення нових, високопродуктивних аутосексних кросів компактної статури з широкими грудьми і укороченою грудної кісткою у вигляді м'яча, більш короткими стегнами і добре обмускуленими гомілками, пристосованих до кліткової і підлогової технології утримання. У бройлерів цих кросів наминів в області кіля грудної кістки не буває  (Тучемский Л. та Гладкова Г., 2006);

- скорочення терміну вирощування бройлерів до 35-40 днів, тобто до початку формування наминів;

- впровадження технології глибокої переробки м'яса, що дозволяє використовувати для цієї мети нестандартні тушки і, що найголовніше, що сприяє підвищенню рентабельності виробництва до 20-25%.

- створення (з урахуванням переваги кліткової і підлогової технології) та освоєння серійного випуску сучасних багатоярусних кліткових батарей з пластмасовими або металевими (з особливим покриттям) полицями з автоматичним вивантаженням птиці на забій, де річний вилов і виїмка птиці з кліток і, отже, травматизм птиці по цій причині, виключені.   Автоматичне вивантаження птиці здійснюється за допомогою спеціальної системи (автоматичної або ручної) висувних підніжних решіток, які дають можливість легко перемістити бройлерів на стрічковий транспортер видалення посліду, звідки птицю транспортером подають до місця завантаження в транспортну тару. При цьому значно зменшуються витрати праці;

- розробка технології світлодіодного локального освітлення, що включає світлодіодні світильники білого теплого спектру з колірною температурою 2700-3000 К, системи управління освітленням на основі широтно-імпульсної модуляції, що забезпечує автоматичне і ручне регулювання, включення і виключення світла з імітацією «світанку» і «заходу» сонця і інтенсивності освітлення. Локальність освітлення передбачає установку світильників безпосередньо всередині кожної клітки над годівницею, при цьому проходи між клітковими батареями не освітлюються (рис. 1).

   При локальному світлодіодному освітленні у всіх ярусах і клітках батарей, створюється однакова освітленість, виникає «ефект освітленої квартири вночі», коли через вікно на вулиці нічого не видно, а з вулиці Вас бачать. Птах практично не реагує на пересування персоналу (навіть стороннього) по проходах і при підході до кліток, тобто знижується лякливість птиці і, отже, підвищується однорідність стада за живою масою на 5-7%, збереженість поголів'я - на 3-6% , жива маса бройлерів - на 2-2,5%; знижуються витрати корму на одиницю продукції на 3-5% і електроенергії на освітлення - в 3-10 разів у порівнянні з традиційним способом освітлення.

   Результати широкого кола випробувань кліткової технології вирощування курчат-бройлерів за останні 10 років переконливо доводять перспективність цієї технології. 

   Так, у дослідженнях проведених на Ліндовскій птахофабриці Нижегородської області (табл. 1) встановлено, що при використанні кліткової технології вирощування курчат-бройлерів (219 тис. голів), у порівнянні з підлоговою (24,8 тис. голів) збільшується жива маса птиці на 0,5-5,2%, забійний вихід - на 1,2-2,0%, вихід м'яса з 1 м2 корисної площі пташника - в 3 рази, прибуток з 1 м2 площі пташника - в 3,8-4,1 рази, рентабельність виробництва м'яса - на 8,3-10,8% при зниженні витрат корму на 1 кг живої маси на 7,3-10,7%, термін вирощування птиці - на 2,5 дня і собівартість 1 кг м'яса - на 12,5-16,2%.

    Результати численних досліджень, виконаних співробітниками фірми «Valli» (2009-2010) з тестування кліткового обладнання для вирощування бройлерів, показали, що за 35 днів вирощування жива маса курчат-бройлерів кросу «Кобб 500» знаходилася в межах 2127-2357 г і перевершувала норматив на 3,9-15,1%, а кількість нестандартних тушок склало всього 1,5%. 

   Рис. 1. Локальне світлодіодне освітлення в клітках для вирощування курчат-бройлерів

   Про високу ефективність кліткової технології вирощування бройлерів свідчать останні дані, отримані при широкомасштабному впровадженні (понад 3,8 млн. голів) кліткового обладнання ТББАБ Українського Виробничого об'єднання ТЕХНА» на птахофабриках «Остин» (Китайська народна республіка), «Рассвет» і «Камаровская» (Республіка Білорусь), «Тбилисская»  (Російська Федерація) та на птахокомплексі «Дніпровський» (Україна).

   Результати вирощування курчат-бройлерів на птахофабриці «Остін» Китайської народної республіки (табл. 2), свідчать, що в середньому по 4 пташникам на загальне поголів'я понад 380 тис. голів птиці за 37,5 днів вирощування, збереження поголів'я склала 95,5% , жива маса однієї голови - 2205 г, середньодобовий приріст живої маси - 57,6 г при витратах корму на 1 кг приросту живої маси 1,84 кг та індекс ефективності - 305,2 од.

2. Результати вирощування курчат-бройлерів в кліткових батареях на птахофабриці «Остин»

(Китайська народна республіка, 2013) 

Показник

№ пташника

(18 х 96 м, поголів'я - 96360)

01

02

03

04

В середньому

Збереженість поголів'я, %

96,1

95,5

95,4

95,0

95,5

Термін вирощування, дні

38

37

38

37

37,5

Жива маса 1 голови в кінці вирощування, г

2270

2200

2240

2110

2205

Середньодобовий приріст живої маси, г

58,6

58,3

57,7

55,8

57,6

Витрати корму на 1 кг приросту живої маси, кг

1,82

1,84

1,87

1,84

1,84

Європейський індекс ефективності

315,4

308,6

300,7

294,4

305,2

 

На птахофабриці «Тбилисская»  Російської Федерації (табл. 3) на поголів'я понад 2,8 млн. Голів птиці при клітковій технології, в середньому термін вирощування бройлерів склав 37,7 днів, жива маса 1 голови - 2343 г, середньодобовий приріст живої маси - 61,1 г, збереження поголів'я - 97,8%, конверсія корму - 1,68 кг, індекс ефективності - 362,6 од.

 

3. Результати вирощування курчат-бройлерів в кліткових батареях на птахофабриці «Тбилисская»

(Російська Федерація, 2013 р.)

№ пташника

(101,7 х 17,7 м, поголовье – 74058)

Показник

Збереженість поголів'я, %

Термін вирощування, дні

Жива маса 1 голови в кінці вирощування, г

Середньодобовий приріст живої маси, г

Витрати корму на 1 кг приросту живої маси, кг

Європейський індекс ефективності

1-ий тур

01

98.4

36.6

2.406

64.2

1.66

389.5

04

97.5

36.7

2.344

62.8

1.67

372,9

03

97.0

36.8

2.377

63.7

1.68

373.1

05

97.5

36.7

2.283

61.1

1.68

360,8

06

98.1

37.3

2.363

62.2

1.66

374,4

В середньому

97,7

36,8

2355

62,8

1,67

374,1

2-ий тур

01

98.3

37.0

2.301

61.2

1.69

361,9

04

97.6

36.4

2.353

63.6

1.66

380,3

03

97.7

36.7

2.380

63.8

1.68

376,8

05

98.2

38.2

2.287

59.0

1.67

352,0

06

98.0

38,8

2.268

57.6

1.68

                  341,0

В середньому

98,0

37,4

2.318

61,0

1,68

362,4

3-ій тур

01

97.6

38.0

2.495

64.7

1.67

383,5

04

98.6

38.1

2.304

59.5

1.60

372,5

09

97.6

38.5

2.405

61.6

1.69

360,5

03

97.9

37.8

2.417

63.3

1.70

368,0

08

96.8

37.5

2.242

58.9

1.76

328,8

05

97.5

38.0

2.484

64.4

1.66

383,8

06

97.6

38.0

2.493

64.7

1.66

385,6

В середньому

97,7

38,0

2407

62,4

1,68

369,0

4-ий тур

01

98.8

37.0

2.208

58.6

1.64

359.5

04

98.7

37.8

2.261

58.8

1.64

360,0

09

98.9

37.9

2.117

54.8

1.72

321,2

03

97.5

37.0

2.452

65.2

1.59

406,6

08

97.5

37.0

2.381

63.2

1.66

378,0

05

98.4

37.0

2.313

61.5

1.63

377,4

06

98.7

37.0

2.314

61.5

1.64

376,3

В середньому

98,4

37,2

2292

60,5

1,65

368,4

5-ий тур

01

98.4

40.0

2.501

61.6

1.72

357,7

04

97.8

39.0

2.495

63.0

1.69

370,3

09

98.1

37.7

2.239

58.4

1.76

330,7

03

97.4

39.1

2.453

61.8

1.70

359,3

08

98.4

39.1

2.390

60.1

1.68

358,0

05

97.2

38.0

2.287

59.2

1.66

352,3

06

97.6

38.0

2.346

60.7

1.64

367,6

В середньому

97,8

38,7

2387

60,7

1,69

356,6

6-ий тур

01

97.6

38.0

2.376

61.5

1.68

363,5

04

97.0

38.5

2.402

61.3

1.67

362,4

09

96.8

38.0

2.375

61.4

1.66

364,3

03

96.8

38.0

2.104

54.5

1.70

315,3

08

97.8

38.2

2.170

55.9

1.70

327,0

05

97.6

38.0

2.203

56.9

1.75

323,3

06

97.4

38.7

2.472

62.8

1.72

361,6

В середньому

97,4

38,2

2300

59,2

1,70

345,3

В середньому за
 6 турів

97,8

37,7

2343

61,1

1,68

362,6   Порівняльні дані, отримані на птахофабриці «Рассвет»  Республіки Білорусь (табл. 4) показали, що при вирощуванні курчат-бройлерів в клітках на загальне поголів'я 245 тис. голів, в середньому жива маса 2339 г була досягнута за 38,5 днів проти 2387 г за 42,3 дня вирощування бройлерів на підлозі. Збереженість, середньодобовий приріст живої маси, конверсія корму та індекс ефективності при клітковій технології склали відповідно 96,8%; 59,5 г; 1,79 кг і 314,9 од. проти 97,5%; 54,8 г; 1,94 кг і 284,4 од. - На глибокій підстилці. Аналогічні результати були отримані на птахофабриці «Камаровская» (табл. 5).

   Результати вирощування курчат-бройлерів на птахокомплексі «Дніпропетровський» Україна (табл. 6) свідчать, що за 4 обороти на загальне поголів'я більше 385 тис. голів птиці при клітковій технології збереження поголів'я, жива маса курчат-бройлерів, середньодобовий приріст живої маси, конверсія корму і індекс ефективності за 38,2 дня вирощування склали відповідно 96,3%; 2576 г; 62,9 г; 1,777 кг і 366,0 од. проти 96,7%; 2891 г; 63,5; 1,833 кг і 351,2 од. за 43,5 днів вирощування - на глибокій підстилці.

 

4. Результати вирощування курчат-бройлерів на птахофабриці «Рассвет»

(Республіка Білорусь, 2013 р)

№ пташника

Показник

Збереженість поголів'я, %

Термін вирощування, дні

Жива маса 1 голови в кінці вирощування, г

Середньодобовий приріст живої маси, г

Витрати корму на 1 кг приросту живої маси, кг

Європейський індекс ефективності

У кліткових батареях (пташник 18,1 х 84 м, поголів'я - 61245)

1-ий тур

05

95,5

39,4

2424

60,4

1,80

326,5

07

97,3

38,0

2216

56,9

1,78

318,9

В середньому

96,4

38,7

2320

58,7

1,79

322,7

2-ий тур

05

97,4

38,5

2408

61,1

1,83

332,6

07

97,0

38,0

2306

59,3

1,74

338,4

В середньому

97,2

38,3

2357

60,2

1,79

335,5

В середньому за 2 тури

96,8

38,5

2339

59,5

1,79

329,1

На глибокій підстилці

1-ий тур

22

98,9

44,9

2630

57,5

1,99

290,9

23

99,2

44,8

2504

54,9

1,94

285,8

28

98,4

43,9

2290

45,1

2,15

238,7

29

98,4

42,9

2621

59,8

1,93

311,5

В середньому

98,7

44,1

2511

54,3

2,00

281,7

2-ий тур

22

97,9

41,8

2553

59,6

1,91

313,3

23

98,9

40,9

2282

54,6

1,86

296,6

28

98,7

41,9

2173

50,7

1,95

262,5

В середньому

98,5

41,5

2336

55,0

1,91

290,8

3-ій тур

22

96,5

42,1

2365

54,6

1,92

282,4

23

96,9

43,7

2390

53,2

1,94

273,1

В середньому

96,7

42,9

2378

53,9

1,93

277,8

4-ий тур

 

22

97,0

41,4

2327

54,8

2,07

263,4

23

96,3

41,4

2130

50,1

1,98

250,1

В середньому

96,7

41,4

2229

52,5

2,03

256,8

5-ий тур

22

96,8

41,2

2502

59,3

1,88

312,5

23

96,9

41,8

2462

57,4

1,80

317,3

В середньому

96,9

41,5

2482

58,4

1,84

314,9

В среднем за 5 туров

97,5

42,3

2387

54,8

1,94

284,4

               5. Результати вирощування курчат-бройлерів на птахофабриці «Камаровская»

 

№ пташника

Показник

Збереженість поголів'я, %

Термін вирощування, дні

Жива маса 1 голови в кінці вирощування, г

Середньодобовий приріст живої маси, г

Витрати корму на 1 кг приросту живої маси, кг

Європейський індекс ефективності

У кліткових батареях (пташник 18 х 96 м, поголів'я - 55400)

01

97,4

39,5

2424

60,4

1,78

335,8

На глибокій підстилці

1-ий тур

02

97,1

42,5

2369

54,8

2,07

261,4

03

97,0

42,5

2170

50,1

1,98

249,4

В середньому

97,05

42,5

2270

52,5

2,03

255,4

 

6. Результати вирощування курчат-бройлерів на птахокомплексі «Дніпропетровський»

(Україна, 2012 р)

№ пташника

Показник

Збереженість поголів'я, %

Термін вирощування, дні

Жива маса 1 голови в кінці вирощування, г

Середньодобовий приріст живої маси, г

Витрати корму на 1 кг приросту живої маси, кг

Європейський індекс ефективності

У кліткових батареях (пташник 21 х 72 м, поголів'я - 61215)

1-ий тур

38

95,4

38

2665

63,1

1,808

370,0

2-ий тур

38

93,8

38,7

2619

63,7

1,790

354,5

3-ій тур

38

98,4

36,5

2409

59,4

1,760

369,2

4-ий тур

38

97,5

39,4

2612

65,2

1,747

370,2

В середньому за 4 тури

96,3

38,2

2576

62,9

1,777

366,0

На глибокій підстилці

1-ий тур

23

96.6

44.4

3.036

63.7

1.827

361,5

24

97.0

44.4

2.964

63.4

1.888

343,0

25

96.9

42.7

2.795

62.4

1.891

335,4

26

96.3

43.7

2.886

63.0

1.830

347,5

27

96.2

44.2

2.926

63.1

1.884

338,0

28

94.7

44.0

2.960

63.8

1.845

345,3

29

97.4

43.2

2.824

62.9

1.878

339,0

30

97.4

43.8

2.889

63.1

1.851

347,1

31

96.0

43.9

2.847

61.4

1.839

338,5

32

96.7

43.8

2.885

62.8

1.883

338,3

33

97.7

43.0

2.715

60.9

1.834

336,4

39

97.4

43.8

2.825

61.5

1.817

345,7

В середньому

96,7

43,7

2880

62,7

1,856

343,0

2-ий тур

23

96.3

43.7

3.042

66.0

1.813

369,7

24

96.4

43.7

2.991

64.9

1.838

359,0

25

96.0

43.1

2.847

64.0

1.851

342,6

26

97.5

43.0

2.925

64.1

1.845

359,5

27

97.5

44.0

2.927

64.1

1.820

356,4

28

97.4

43.9

2.831

64.3

1.829

343,4

29

97.5

43.1

2.869

64.4

1.822

356,2

30

96.8

43.8

3.001

64.9

1.744

380,3

31

96.3

43.8

2.961

63.6

1.784

364,9

32

96.1

42.1

2.777

63.0

1.755

361,2

33

95.2

42.1

2.811

63.6

1.786

355,9

39

97.1

41.6

2.839

64.4

1.820

364,1

В середньому

96,7

43,2

2902

64,3

1,809

359,4

В середньому за 2 тури

96,7

43,5

2891

63,5

1,833

351,2

               

 

   При порівняльній оцінці ефективності кліткової і підлогової технологій, в основному, ґрунтуються тільки на вартості кліткового обладнання, ціна якого в кілька разів вища підлогового і, на жаль, часто не враховують вартість земельних площ, витрат на будівництво споруд і проведення зовнішніх і внутрішніх інженерних комунікацій і т.д. Розрахунки показують, що витрати на ці цілі в три рази вищі при підлоговому утриманні та в сумі з вартістю обладнання значно перевищують вартість кліткової технології. Так, з даних табл. 7 видно, що місткість пташника розміром 18 х 96 м з 4-х ярусним клітковим обладнанням ТББАБ Українського Виробничого об'єднання ТЕХНА», становить 96 360 голів, і для вирощування приблизно такої ж кількості птиці при підлоговій технології необхідно побудувати 3 пташника, ціна кожного з яких, з урахуванням витрат на будівництво, комунікації, обладнання, мікроклімат, освітлення і шефмонтаж, становить 524 424 доларів, а в сумі 1573272 доларів, що на 579 575 доларів або 58,3% більше, ніж вартість пташника з клітковим обладнанням. У підсумку, вартість підлогової технології в розрахунку на 1 птахомісце становить 16,86 доларів, що на 63,7% вище в порівнянні з клітковою технологією.

   Недавні дослідження, проведені нами на птахофабриці «Старатель» Ярославської області, за оцінкою якості м'яса бройлерів кросу «Росс 308», вирощених у кліткових батареях з автоматичним вивантаженням птиці, показали, що в 39-денному віці курчата-бройлери мали живу масу 2380 г, середньодобовий приріст живої маси - 60 г, витрати корму на 1 кг приросту живої маси - 1,65 кг, збереженість поголів'я - 98%. При забої птиці встановлено, що, практично, відсутні намини і механічні травми на птиці, а кількість нестандартних тушок склала всього 1,5%. Бройлери володіли високими м'ясними якостями. Вихід їстівних частин, грудного філе і всіх м'язів у півників і курочок склав 81,8; 28,2; 69,5 і 80,6; 26,0; 67,6%, відповідно від маси випотрошеної тушки. Вміст жиру в грудних м'язах бройлерів знаходився в межах 1,58-2,25%, в ножних м'язах - 3,99-4,69%. Сума замінних і незамінних амінокислот у грудних м'язах півників і курочок склала 21,037 і 21,366 г на 100 г їстівної частини продукту, а в ножних 18,372 і 19,169 г відповідно. Рівень незамінних амінокислот у м'ясі бройлерів знаходився в межах 6,852-8,042 г. Соковитість м'яса була досить високою і коливалася в межах 60,55-62,08%. М'ясо бройлерів мало ніжну консистенцію - на рівні 3,82-4,04 мм. Смако-ароматичні властивості бульйону, приготованого з м'яса курочок і півників, були оцінені на 4,90-4,95 і 4,80-4,85 балів, відповідно.


7. Капіталовкладень (без ПДВ) різних технологій вирощування курчат-бройлерів у розрахунку на пташник розміром 18х96 м, доларів США

Стаття

Технології

підлогова

кліткова

(4-х ярусна ТББАБ)

1 пташник

3 пташника

1 пташник

Кількість птахомісць

31 104

93 312

96 360

Приміщення

379 410

1 138 230

379 410

комунікації

68 294

204 882

68 294

Устаткування

17 430

52 290

405 989

Мікроклімат, включаючи матеріали з електромонтажу

50 406

151 218

95 327

Система освітлення

3 884

11 652

14 656

(внутрішньокліткова)

Шефмонтаж під ключ

5 000

15 000

30 021

Загалом

у розрахунку на 1 птахомісце

524 424

16,86

1 573 272

16,86

993 697

10,3

 Примітка: в розрахунок не включена вартість земельної площі.

 

   Таким чином, можна констатувати, що кліткова технологія вирощування бройлерів є суттєвим резервом швидкого і значного збільшення виробництва м'яса. Вона дозволяє птахофабрикам значно нарощувати потужності і зменшити матеріально-технічні та фінансові витрати. При цій технології в 2-3 рази збільшується поголів'я птиці в пташнику (3 і 4 ярусних клітках), а значить і вихід м'яса з одиниці площі підлоги пташника без зниження збереженості поголів'я та якості тушок. Знижуються витрати на освітлення, обігрів пташника в зимовий період та охолодження в літній період року. Іншими перевагами кліткової технології вирощування курчат-бройлерів є те, що відсутність прямого і тривалого контакту птиці з послідом, знижує ризик захворювання птиці такими хворобами, як сальмонельоз, кокцидіоз, аспергільоз, зараження гельмінтами і, отже, смертність птиці, а також витрати на придбання вакцинних і лікувальних препаратів. Регулярне видалення посліду з пташника сприяє поліпшенню санітарно-гігієнічного стану та мікроклімату пташника, зокрема зниженню мікробної забрудненості, вмісту аміаку, сірководню, пилу. У клітках легше організувати вирощування бройлерів з урахуванням біологічних особливостей росту, обумовлених статевим диморфізмом птиці (інтенсивність росту у півників вище і вони раніше досягають забійних кондицій), тобто оптимізувати технологічні параметри, термін вирощування, кінцеву живу масу, щільність посадки і вихід м'яса з одиниці площі підлоги приміщення при роздільному вирощуванні курочок і півників. Тільки в клітках є можливість вирощування курчат (виведених з яєць різного калібру) в рівновагових спільнотах. Перевага цієї технології, порівняно з підлоговою, полягає у високому рівні механізації та автоматизації виробничих процесів, скороченню витрат на будівництво пташників, інженерні комунікації. При вирощуванні в клітках не потрібна підстилка, забезпечується краще спостереження за птахом, курчата-бройлери краще ростуть, менше споживають корму на одиницю приросту, в більш ранні терміни досягають забійних кондицій, полегшується праця робітників з обслуговування і відправки птиці на забій, очищення приміщення.Broilers Growing

Broilers Growing
Growing Broilers

Broilers Growing
Layers Housing

Broilers Growing
Pullets

Broilers Growing
Breeders Housing

Broilers Growing
Alternative system